Velg en side

Personvernerklæring

Personvern Go to eleven. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Go To Eleven AS innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg. Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter:

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring kan dette rettes til:

Go To Eleven AS

Andreas Røkke
andreas@gotoeleven.no

Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

  • Bruk av epostadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider.
  • Din IP-adresse er anonym, men kan brukes til oppfølgende digital reklame via re-marketing.

Statistikk

Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss brukergenererte data som er anonyme, men som kan hjelpe oss til å forbedre innhold og brukervennlighet for siden.

Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:

Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøket kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. Mer informasjon om anonymiserte IP kan finnes her:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post

For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres. Ved «kontakt oss»-skjema, vil vi også be om telefonnummer. Ved henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med en e-post klient , vil alle innsendte data kunne bli lagret. Du har retten til når som helst å få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg. Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil. Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte og godkjente personell i virksomheten som behandler informasjonen du gir ut. Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen. Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra den publiseres.

 

Sist revidert: 13.08.2019

Go to eleven AS

MESH, Møllergata 6-8

0179 Oslo

NO 923 214 658 MVA