Velg en side

På jobb for deg

NSF – Norsk sykepleierforbund 

Kommunikasjonskonsept for Norsk Sykepleierforbund som skal skape positivitet, engasjement og etablere bred støtte i folket. 
På jobb for deg skal være en møteplass med spennende, engasjerende og viktige historier fra Norsk helsevesen, med utgangspunkt i sykepleiefaget.

En satsing fra Norsk Sykepleierforbund med formål om å øke kunnskap, forståelse og engasjement for sykepleierfaget, og forbundets viktige samfunnsrolle.

Se mer på pajobbfordeg.no

Her kommer det reportasjer, webserier, podcaster, artikler og mye mer.  Det blir spennende, engasjerende og ekte historier fra ett av landets viktigste yrker.